0760 -153 387 johan@trymil.se

Trädfällning

Vi har Östergötland och Södermanland som vårat huvudsakliga arbetsområde, men utför även specialuppdrag i andra län. Vi arbetar för både privatpersoner, företagskunder och kommuner.

Inget jobb är för krångligt, stort eller litet, vi engagerar oss alltid det aktuella uppdraget till 100%. Vi tror att nöjda kunder alltid kommer vara vår bästa reklam.

Kontakta oss på telefon 0760-1553387 för en kostnadsfri offert.


Avancerad trädfällning

Vi är ett modernt företag som är yrkesproffs på trädfällning.

Om inte trädet kan fällas i sin helhet med hjälp av precisionsfällning, så sektionsfäller vi det i delar. Vi använder då den bästa metoden för just det aktuella projektet, det kan vara t.ex via klättring men även skylift eller mobilkran kan användas. Oavsett hur uppdraget ser ut, strävar vi efter att hitta dom bästa lösningarna tillsammans med dig som kund.

Vi har en hög ambition i företaget, säkerheten kommer först och finns där genom hela projektet. Vi bär t.ex. alltid korrekt skyddsklädsel, har de utbildningar som krävs samt följer lagar och regler. Givetvis är vi fullt försäkrade för din och vår trygghet.


 

Stubbfräsning

Vi erbjuder tjänsten stubbfräsning, ett smidigt alternativ för borttagning av stubbar. Pris beräknas på stubbens storlek och hur djupt ni vill att vi fräser.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert.


 

Beskäring

Vår grundläggande inställning är att beskära träd varsamt. Hårda ingrepp förstör inte bara trädets hälsa utan också dess estetiska värde. Efter en fackmässig beskärning bör trädet fortfarande ha sin naturligt sköna form intakt.

Beskärning av träd i vår omgivning görs vanligtvis för ljusinsläpp, form och framkomlighet. Att utföra beskärning, på ett för trädet korrekt sätt, är en förutsättning för att behålla våra träd vackra, friska och säkra.

 


 

Bortforsling och transport

För bortforsling av beskärnings- och fällningsavfall kan vi erbjuda kostnadseffektiva alternativ. Avfallet hämtas av erfarna förare i miljöklassade lastbilar utrustade med rejäla kranar. Avfallet flisas efter det tippats och återvinns som bränsle i lokala värmeverk. 

 

Behöver du hjälp med dina träd?

Klicka här!